Recente Tweets
Welkom bij Karuna


Karuna* Kinderpraktijk is er voor hoogbegaafde en hoogsensitieve kinderen en jongeren. Zowel ouders als scholen kunnen bij mij terecht voor advisering, begeleiding en psychologisch onderzoek (diagnostiek).

Daarnaast doe ik onderzoek naar hoogbegaafdheid, hooggevoeligheid en de samenhang, overlap en het onderscheid met bijvoorbeeld autisme, AD(H)D, beelddenken, dyslexie, leerproblemen, emotionele problemen, etc.

Hoogbegaafdheid is veel meer dan een hoog IQ alleen. In 2011 kwamen twintig experts op een congres over hoogbegaafdheid tot de volgende definitie: "Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren." Ongeveer 2 à 3% van de mensen is hoogbegaafd. Het is belangrijk dat dit bij een kind herkend wordt, zodat het op school en thuis de begeleiding krijgt die het nodig heeft. Lees hier verder over hoogbegaafdheid.

Een hoogsensitief kind is geboren met een sterke gevoeligheid. Het zenuwstelsel is gevoeliger, verfijnder. Prikkels vanuit de omgeving worden meer en gedetailleerder waargenomen, verwerkt en gecombineerd. Dit kan zich uiten op fysiek, zintuiglijk, emotioneel, intuitief, kunstzinnig, intermenselijk en spiritueel gebied. Zo’n 15 à 20% van de mensen blijkt hoogsensitief te zijn. Lees hier meer over hooggevoeligheid.

Het is belangrijk dat hooggevoelige en hoogbegaafde kinderen in hun anders-zijn èn in hun gewoon-zijn herkend en begrepen worden. Met de juiste bril op en de juiste sleutels in handen, kun je als ouder(s) of leerkracht het kind helpen zich tot een zo evenwichtig en gelukkig mogelijke volwassene te ontwikkelen.

Graag begeleid ik kinderen, jongeren, ouders, leerkrachten en andere betrokkenen in dit prachtige en soms hobbelige leer- en groeiproces! 

 

 

 

 

 

 Wietske Vriezen, psycholoog nip

 

* Het woord karuna (spreek uit karoena) is een term die in het boeddhisme gebruikt wordt. Het betekent 'mededogen' of 'de wens hebben diegenen te helpen die in lijden of moeilijkheden verkeren'.